DOKUMENTY REKRURACYJNE


Dokumenty rekrutacyjne do przedszkola
Dokumenty rekrutacyjne do szkoły
Wniosek o przyjęcie do świetlicy


DOKUMENTY SZKOŁA +


Dokumenty rekrutacyjne do projektu - nauczyciel
Diagnoza - projekt
Dokumenty rekrutacyjne do projektu - uczeń


DOKUMENTY KLASYFIKACYJNE

Sprawozdanie nauczyciela oddziału przedszkolnego
Sprawozdanie klasyfikacyjne wychowawcy kl. I-III
Sprawozdanie klasyfikacyjne wychowawcy kl. IV-VIII
Uzasadnienie oceny nagannej, nieodpowiedniej z zach.
Uzasadnienie oceny celującej
Uzasadnienie oceny niedostatecznej
Arkusz klasyfikacji - excel


DOKUMENTY PODSUMOWUJĄCE - ANALITYCZNE

-->
Arkusz analizy pracy własnej nauczyciela
Ocena efektywności pomocy PP
Ocena efektywności zajęć korekcyjno-komp.
Sprawozdanie - biblioteka
Sprawozdanie - logopeda
Sprawozdanie - pedagog
Oświadczenie o stopniu realizacji podstawy programowej
© COPYRIGHT - A. BUCZEK