MARIA KONOPNICKA (1842-1910)

Maria Konopnicka urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach. Następnie, w latach 1855-1856 uczyła się na pensji sióstr sakramentek w Warszawie, gdzie poznała Elizę Orzeszkową. W wieku lat dwudziestu, w roku 1862, ziemianina Jana Jarosława Konopnickiego i wraz z mężem zamieszkała w majątku Bronów pod Łęczycą. W czasie powstania styczniowego Konopniccy, w obawie przed aresztowaniem, wyjechali do Drezna, gdzie Maria Konopnicka zaczęła pisać. Wrócili do kraju w roku 1865. Jednak zmuszeni byli sprzedać zadłużony Bronów i wziąć w dzierżawę niewielki folwarczek Gusin. W roku 1877 Maria wyjechała wraz z sześciorgiem dzieci do Warszawy. Mieszkała tu do roku 1890. Pracowała jako nauczycielka, publikowała, od roku 1878 brała udział w konspiracyjnych i jawnych akcjach społecznych. W roku 1882 wyjechała do Austrii i Włoch, zaś w 1884 do Czech. Od roku 1890 przebywała w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji i we Włoszech, utrzymując jednak stały kontakt z krajem. W roku 1903, w rok po obchodach 25-lecia swej pracy pisarskiej, Konopnicka otrzymała dar narodowy- dworek w Żarnowcu pod Krosnem. Zmarła 8 X 1910 roku w sanatorium we Lwowie.

© COPYRIGHT - A. BUCZEK